A A A
药师殿
时间:2012-03-24 10:30       作者:admin      点击:

 
 

此殿供奉东方净琉璃世界三圣: 药师琉璃光如来、日光遍照菩萨与月光遍照菩萨。

药师佛发愿为众生解除病苦,满众生祛病延寿现世之愿,故又称大医王佛。